GRADBENIŠTVO - Slaček Ivan s.p., Dragovič 10, 2256 Juršinci, Tel: 02 / 754 60 20, Fax: 02 / 754 60 21, GSM: 041 / 697 180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktualne zanimivosti
 
 
 
I. gradbena faza
I. gradbena faza predstavlja začetek fizične gradnje objekta, potem, ko smo pridobili vso potrebno ...
 
 
II. gradbena faza
II. gradbena faza pomeni nadaljevanje z gradnjo objekta, potem, ko smo opravili vsa potrebna ...
 
 
 
 
 

POKLIČITE NAS:
   
 
041-697-180
 
 
 

Kratka predstavitev podjetja
Osnovna dejavnost našega podjetja so novogradnje privat in poslovnih objektov ter gradnja industrijskih hal. Delujemo na celotnem slovenskem področju pri določenih objektih pa nam pomagajo tudi naši kooperanti s katerimi dobro sodelujemo...

 
   
 
 
 
 
 
Adaptacije - obnova obstoječih objektov
 
 
   
 
 
Adaptacije so tista dela, s katerimi se bistveno ne spreminjajo zunanjost, zmogljivost, velikost ali namen obstoječih objektov. Adaptacije so večji gradbeni posegi v objekt, kot pa so tekoča vzdrževalna dela. Z adaptacijami se lahko vsaj delno in ne bistveno spremenijo zunanjost, zmogljivost, velikost in namen obstoječih objektov. Če pa adaptacija te lastnosti objekta spreminja bistveno, je potrebno lokacijsko dovoljenje.