GRADBENIŠTVO - Slaček Ivan s.p., Dragovič 10, 2256 Juršinci, Tel: 02 / 754 60 20, Fax: 02 / 754 60 21, GSM: 041 / 697 180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktualne zanimivosti
 
 
 
I. gradbena faza
I. gradbena faza predstavlja začetek fizične gradnje objekta, potem, ko smo pridobili vso potrebno ...
 
 
II. gradbena faza
II. gradbena faza pomeni nadaljevanje z gradnjo objekta, potem, ko smo opravili vsa potrebna ...
 
 
 
 
 

POKLIČITE NAS:
   
 
041-697-180
 
 
 

Kratka predstavitev podjetja
Osnovna dejavnost našega podjetja so novogradnje privat in poslovnih objektov ter gradnja industrijskih hal. Delujemo na celotnem slovenskem področju pri določenih objektih pa nam pomagajo tudi naši kooperanti s katerimi dobro sodelujemo...

 
   
 
 
 
 
 
Izkopi z minibagerjem
 
 
   
 
 
   
 
 
V strokovni literaturi s področja gradbeništva je opredeljenih 7 različnih kategorij zemljin. Merilo za uvrstitev posameznih vrst tal v določeno kategorijo je odpor, na katerega naletimo pri izkopavanju in s tem povezana poraba časa in materiala:

* I. kategorija: zrahljana zemljina;
* II. kategorija: navadna zemlja (obdelana zemlja, lahka glina,.);
* III. kategorija: trda zemlja (polvezani gramoz);
* IV. kategorija: skala v razpadanju (razpadli skrilavec,.);
* V. kategorija: srednje trda stena (apnenec, lapor);
* VI. kategorija: trda stena (marmor, dolomit,.);
* VII. kategorija: zelo trda stena (granit,.).

Zato se pri višjih kategorijah vršijo izkopi z minibagerjem, saj je drugače takšno delo zamudno in neprijetno.